ظرافت های رفتار و روابط انسانی

45,000 تومان

توضیحات

رفتار و روابط انسانی نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی انسان و موفقیت وی در خانواده ،محیط کار و جامعه ایفا می کند. بسیاری از مشکلات زندگی در اختلالات رفتاری ریشه دارند و حل آن ها نیازمند دانش ،مهارت و تجربۀ کافی در این حوزه است .تجارب و نیز نتایج پژوهش ها نشان می دهد که روابط انسانی اثر بخش ،نتایج مثبت و با ارزشی در پی دارد ،مثل آرامش،آسودگی خیال،به حداقل رساندن مزاحمت دیگران ،تسهیل در تحقق هدف های فردی و سازمانی و سرانجام اجرای بهینۀ رسالت انسان در این جهان .

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا