محصولات و خدمات

مجموعه خدمات موسسه برای رده های سنی مختلف برنامه ریزی گردیده اند. بدیهی است شخص در طول حیات خود با چالش های گسترده ای روبرو می گردد. گذر از هر یک از این چالش ها نیازمند آگاهی و توانمندی کافی می باشد. برای کسب این آگاهی و توانمندی، قدم اول شناخت دقیق و سپس برنامه ریزی به جهت رفع نقاط ضعف، تقویت توانمندی ها و نهایتا اقدام لازم در چالش های پیش رو می باشد. با عنایت به این موضوع موسسه اقدام به ارائه خدمات خود در بازه های سنی متفاوت و در مراحلتعیین کننده و نقاط چرخش نموده است. خدمات موسسه را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود . دسته اول به شناسایی , تحلیل و انالیز وضعیت و ارائه مسیر و روش رشد می پردازد که با عنوان استعدادیابی شناسایی می گردد. دسته دوم نیز بجهت همراهی در مسیر رشد , رفع مسائل و نقاط ضعف, ایجاد توانمندیهای مورد نیاز و پایشگری در مسیر دستیابی به اهداف می باشد که با عنوان توانمندسازی شناخته می شود. اهم این خدمات عبارتند از :

استعدادیابی و هدایت تحصیلی

اوج شکوفایی و رشد افراد، شناسایی دنیای واقعی و تطبیق روح و روان با آن در این سال ها می باشد. همواره دیده ایم که کودکان شغل هایی را بر اساس شناخت فرد در این مرحله انتخاب می نمایند که چه بسا، ساختار دقیق آینده فرد را در این روزها ساخته باشند.

توضیحات بیشتر

برگزاری سمینار، کارگاه و دوره

موسسه راه نو، با بکارگیری متخصصین و کارشناسان توانمند در حوزه های روانشناسی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات و … , در چارچوب اهداف تعیین شده در مسیرهای شغلی نسبت به برگزاری دوره های مورد نیاز شرکت های سازمانی و ارگان های مختلف اقدام می نماید.

توضیحات بیشتر

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

یکی دیگر از مهم ترین، پیچیده ترین و البته تعیین کننده ترین چالش های پیش روی افراد، انتخاب رشته تحصیلی و شغلی و برنامه ریزی جهت حرکت در مسیر آن می باشد. بدین منظور موسسه راه نو در ادامه مسیر استعداد یابی, اقدام به ارزیابی وضعیت فعلی محصلین نموده

توضیحات بیشتر

استعدادیابی و رضایتمندی شغلی

اگر از زمان استراحت و خواب صرفنظر گردد، حدود 55 درصد از زمان زندگی افرادمربوط به انجام امور شغلی و در ارتباط با شغل است. رضایت مندی از این مرحله گامی موثر در دستیابی به رضایتمندی نهایی و کسب آرامش به همراه آسایش خواهد بود.

توضیحات بیشتر

مشاوره قبل از ازدواج

یکی دیگر از دوراهی های تصمیم گیری که انتخاب دقیق آن تفاوتی از ذیل تا عرش را خواهد ساخت، تصمیم گیری در مورد انتخاب همسر می باشد. موسسه با بررسی های شخصیتی زوجین، برگزاری جلسات مشاوره فردی واقعیات طرفین را شناسایی کنید

توضیحات بیشتر

بسته شناخت درون

صرف نظر از بسته های تدوین شده در خصوص استعدادیابی های مختلف در نقاط عطف زندگی , بسیارند افرادی که مایل به شناخت بیشتر خویش و رفع نقاط بحرانی احتمالی و نیز تقویت چهارچوب ها و ساختارهای روانی و ذهنی می باشند.

توضیحات بیشتر

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا