با توجه به پیچیدگی های روزافزونِ ساختار روانی – اجتماعی، ظهور مدرنیسم و رشد حیرت آور فناوری و اطلاعات، مرزهای جغرافیایی در تعاملات فردی و سازمانی ، روز به روز کم رنگ تر شده و این امر پیامدهایی مثبت و منفی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود آورده است .

گرایش و میل شدید تعاملات فردی و سازمانی از روش های مرسوم و سنتی به سمت روش های نوین و مبتنی بر فناوری های روز دنیا را می توان در سازمان ها و ارگان های موفق دنیا دید. که این بی شک مبین این نکته است که جامعه در حال گذار از یک باور به باوری جدید و مدرن می باشد . این تغییر و گذار عظیم به مانند تمامی تغییرات و تحولات بزرگ تاریخ بشر، پارادوکس هایی را در جامعه و به خصوص سازمان ها به وجود می آورد که هم اکنون شاهد ظهور مرحله به مرحله آنها هستیم. پارادوکس هایی که خود را در تمامی عرصه ها به افراد و جامعه تحمیل می کنند که به موجب آنها، ع الوه بر نقاط مثبت و غیر قابل انکار روش های نوین، معض الت نوینی را هم در پی داشته است. معضلاتی که به موجب ایجاد رقابت های سنگین و پیچیده ی فرآیندهای ماشینی ، فناوری های نوین و تغییر ساختارهای اجتماعی گریبان گیر اشخاص و سازمان ها شده اند و گاها به صورت آسیب های فردی و اجتماعی جدیدی ظهور می نمایند.

در این شرایط موسسه تدبیر راه نو با عنایت به تجارب پیشین خود و با  اهداف جدید و در جهت برداشتن گام های عملی به منظور رفع این مشکلات و با شعار « اقدامات عملی در اصلاح ساختار روان » پا به این میدان کارزار گذاشته است. موسسه تدبیر راه نو با تجربه ای که از ساختارهای قبل در جامعه اندوخته و دانش به روز متخصصین خود، راهی نو در اصلاح این آسیب ها – اقدامات عملی برای اصلاح ساختارهای روانی – را در پیش گرفته است. لذا با بازنگری شرایط جدید و با عنایت به علوم نوین و آخرین دستاوردهای عملی، روانشناسی و بر پایه تکیه بر تکنولوژی های نوین فناوری اطلاعات ، تلفیقی از آنها را سرلوحه اقدامات خود قرارد داده و سعی در اصلاح ساختارها نموده است. موسسه تدبیر راه نو مفتخر است با به کارگیری متخصصین مجرب و توانمند ، خدمات مشاوره فردی، سازمانی و شغلی، استعداد یابی، هدایت تحصیلی و ارائه راهکارهای عملی در زمینه های منابع انسانی و روانشناسی، با تکیه بر دانش و آخرین روش های روز دنیا ارائه نماید.

بر این باوریم که می توانیم تغییراتی عظیم را با تغییراتی جزئی در نگرش و ذهن افراد جامعه ایجاد نماییم و امیدواریم با عنایت به توجهات ذات یگانه او ، هر آنچه اندوخته ایم را در جهت بهبود و افزایش توانمندی های ذهنی و شاخص های سلامت روانی در جامعه مورد بهره برداری قرار دهیم و گامی در جهت بهبود و افزایش کیفیت زندگی هموطنان برداریم.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا