زیستن با ریتم زندگی و نه با آهنگ خشم

47,000 تومان

انتشارات:سایه سخن
تعداد صفحه:276

توضیحات

این کتاب موهبتی از زندگی و امید را به کسانی می بخشد که خشم خود را مانند یک چالش ،مسئله ای برای رویارویی می بینند یا آن را سرکوب یا کنترل می کنند یا بدتر از  همه خشم خود را نادیده می گیرند .

در واقع این کتاب مناسب درمانگرانی است که می خواهند به مراجع خود بیاموزند به جای مبارزه با خشم و دیگر احساسات آسیب زننده یاد بگیرد آن ها را بخشی از خویشتن خود بداند و زندگی را بدون هیچ گونه قضاوت و ارزیابی در مورد خود یا محکوم ساختن نفس خویش ادامه دهد .آموزه های این کتاب به ما می گوید خشم احساس طبیعی هر انسان سالمی است ولی پرخاشگری و رفتارهای خشونت آمیز رفتار و عمل انتخاب شدۀ کسی است که نیاموخته چگونه با افکار و احساسات خود برخورد کند.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا