مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

یکی دیگر از مهم ترین، پیچیده ترین و البته تعیین کننده ترین چالش های پیش روی افراد، انتخاب رشته تحصیلی و شغلی و برنامه ریزی جهت حرکت در مسیر آن می باشد. بدین منظور موسسه راه نو در ادامه مسیر استعداد یابی, اقدام به ارزیابی وضعیت فعلی محصلین نموده و با توجه به تمام پارامترهای موثر از جمله مهارت های ذهنی- شناختی و رفتاری، شخصیت، هوش هیجانی، علائق و پیشینه خانوادگی و نیاز جامعه و … نسبت به تعیین اولویت های تحصیلی اقدام می نمایند. این اولویت ها امکان بررسی و انتخاب توسط والدین گرامی را دارند. ثابت شده است که حرکت در جهت علایق و استعدادها و توانمندی ها در شکوفا شدن شخص و تاییدات شگرف روحی- روانی نقش غیر قابل انکار دارد.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا