مشاوره قبل از ازدواج

 

مشاوره قبل از ازدواج

یکی دیگر از دوراهی های تصمیم گیری که انتخاب دقیق آن تفاوتی از ذیل تا عرش را خواهد ساخت، تصمیم گیری در مورد انتخاب همسر می باشد. موسسه با بررسی های شخصیتی زوجین، برگزاری جلسات مشاوره فردی واقعیات طرفین را شناسایی و سپس نسبت به ارائه نظر مشورتی اقدام و در صورت تصمیم به ازدواج، مشاوره های لازم در خصوص کسب مهارت های زندگی را ارائه می نماید.

این مهارت ها مشابه تمرینات تکمیلی و بدنسازی در راستای توانمندسازی ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی برای مراجعین عزیزمان می باشد. نقش این مهارت ها در زندگی، بسیار کلیدی و تعیین کننده در حفظ و ارتقای سطح رضایتمندی از زندگی خواهد بود. شاید تفکر غالب در جامعه عدم نیاز به کسب مهارت های مورد اشاره باشد. لیکن کسانی که این دوره ها را طی نموده اند، می توانند گواهی باشند بر نقش غیرقابل انکار این مهارت ها در بهبود روابط  ارتقای سطح آن.

نیک می دانیم یکی از اهداف اصلی ازدواج نیل به آرامش فکری و روانی و لمس تکامل بشری می باشد. شاید نقطه گم شده همه ابناء بشری را بتوان نیل به آرامش نامید. کسب مهارت های زندگی گامی است قطعی در مسیر نیل به این آرامش و ارتقای سطح روابط در پیوند مبارک زناشویی.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا