مشاوره،استعدادیابی و افزایش رضایتمندی شغلی

اگر از زمان استراحت و خواب صرفنظر گردد، حدود 55 درصد از زمان زندگی افرادمربوط به انجام امور شغلی و در ارتباط با شغل است. رضایت مندی از این مرحله گامی موثر در دستیابی به رضایتمندی نهایی و کسب آرامش به همراه آسایش خواهد بود. اگر شخص سخنوری که دل در گروی افاضه کلام و ایراد خطابه دارد، بجای کار در امور مرتبط مشغول به کاری دفتری باشد، همانند گلی در گلدان که امکان کسب نور کافی را ندارد، خواهد پژمرد و همینطور اگر شخص آرام و ساکن که نیازمند داشتن محیطی آرام برای کار باشد، مشغول به انجام امور در بخش فروش شرکت باشد، او نیز رضایت کافی از شغل نخواهد داشت.

هر فرد با توجه به تیپ های شخصیتی و مهارتهایی که در مسیر بالندگی و رشد خویش آموخته است دارای توانمندی و شخصیتی مناسب جهت اجرای یک یا چند شغل می باشد. معمولا در بدو شروع بکار با توجه به نیازمندیها و تقاضاهای موجود در بازار کار, اشخاص در اولین فضای ایجاد شده وارد و مشغول به ادامه فعالیت خواهند گردید. امروزه سازمانها و نهادهای دارای ردیف های شغلی حدالمقدور برای انتخاب سرمایه های انسانی, آزمون های روانشناختی را در کنار شاخص های تخصصی به منظور انتخاب متقاضی بهینه مورد استفاده قرار می دهند. براین باوریم, اگر افراد متقاضی, ابتدا به شناسایی توانمندیها و شغل مناسب خود بر اساس توانمندیها و ساختار های روانی اقدام نمایند و بر حرکت در مسیر علمی تعیین شده اصرار ورزند، آنگاه زمان کمتری برای ورود به جایگاه مناسب صرف خواهند نمود. ونیز با شناسایی و برطرف نمودن نقاط ضعف احتمالی به عنوان گزینه ای ایده آل برای فرصت های شغلی ارائه شده, تبدیل خواهند گردید که امکان جذب افراد را در موسسات هدف گذاری شده شدیدا افزایش خواهد داد. اگر از منظر یاد شده که دیدگاهی کوتاه مدت است عبور نماییم، در میان مدت افراد اگر با شناخت دقیق از خود, از طریق استعداد یابی شغلی در جایگاه مناسب شغلی وارد و مشغول بکار گردند, آنگاه مراحل رشد و ترقی کاری را با سرعتی بالا خواهند پیمود و در نهایت و در بازه های بلند مدت آرامش و شادی مورد نظر را در جایگاه مناسب خود خواهند یافت.

لذا می توان با صرف زمان و هزینه اندک، جایگاه مناسب خود را بهتر و دقیق تر شناخت و در نهایت با قدو گذاشتن در آن مسیر, استعداد های خود را متبلور و در نهایت رضایتمندی حاصل از شادی واقعی را برای خود و اطرافیان به ارمغان آورد.

کارشناسان و متخصصین موسسه تدبیر راه نو با اجرای بسته شغلی نسبت به شناسایی توانمندی، علایق و زمینه های کاری افراد اقدام می نمایند. بدیهی است تغییرات شغلی، کاری سخت و نیازمند انرژی فراوان می باشد. گاها در مسیر این تغییرات افراد دچار بحرانهای متعدد روحی خواهند گردید که مشاوره های کارشناسان موسسهتدبیر راه نو ، طی مسیر را برای آنها هموارتر می سازد. امید می رود با اجرای این گام ها , شخص در مسیر اهداف عالی و نیل به آرامش روح و روان گام بردارد.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا